WAT IS EEN KRINGGROEP?

De Nederlandse rasvereniging van de Duitse Herder heet V.D.H. (Vereniging van fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden) Een kringgroep is een regionale vereniging van VDH-leden.

WAT DOET KRINGGROEP EINDHOVEN?

Kringgroep Eindhoven probeert elk VDH-lid van dienst te zijn, waarbij het samen plezierig bezig zijn van de hond en de geleider voorop staat. Op vaste trainingstijden geven kringgroepleden met de nodige ervaring instructie. Bij de instructie wordt onderscheid gemaakt tussen “Puppy- en Jonge Hondentraining”, “Africhting”, “Kynologie” en “Behendigheid”. Verder wordt getracht kennis aan te reiken, die in hoofdzaak de Duitse Herder en zijn totale rasorganisatie betreft. Opvoeding en socialisering krijgen speciale aandacht.

PUPPY- EN JONGE HONDENTRAINING

Het eerste levensjaar is een jaar waarin de Duitse Herder veel moet leren. Hoe gedraag ik mij bij mijn baas, hoe ga ik met andere honden om, wat moet ik doen als ik angstig word, wat doe ik als ik alleen thuis ben, enzovoort. In een groep leert u als baas hoe u de meest wenselijke reacties van uw hond kunt bevorderen. Straf staat daarbij niet voorop, eerder een positieve stimulering van het beoogde gedrag.

Het streven is het behalen van het VZH (Verkeers Zekere Hond) –diploma. Aanschaffen voor de jonge honden training: 2 balletjes, halsband met grove schakel ( attributen zijn in de kantine KGE te verkrijgen).

KYNOLOGIE

Binnen de VDH zijn de kynologen bezig met de kennis over de eigenschappen van de Duitse Herder. Hierbij gaat het zowel om de bouw en het uiterlijk als om de karaktereigenschappen van de hond. Een belangrijk onderdeel vormt de fokgeschiktheidskeuring. Wil een fokker zijn fokdieren op een fokgeschiktheidskeuring laten aankeuren, waarbij wordt beoordeeld of de hond geschikt is voor de fokkerij (Keurklasse 2a), dan wel voor de fokkerij wordt aanbevolen (Keurklasse 1a), dan dienen fokker en hond minimaal in het bezit te zijn van een VH-1 of IPO-1 diploma.

Bij “Kynologie” worden bij Kringgroep Eindhoven aan de volgende zaken gewerkt:

  • training voor een clubmatch, de zgn ringdressuur
  • training voor aankeuringen, in samenwerking met de “Africhting”
  • algemene kynologische kennis

AFRICHTING

Onder “Africhting” wordt verstaan het opleiden tot Verdedigings Hond . Deze opleiding bestaat uit drie onderdelen, onderscheiden door de letters A, B en C. De A staat voor speuren, de B voor appèl en de C voor manwerk.

Bij het onderdeel speuren kunnen geleiders de opleiding tot SpeurHond (SpH), volgen, waarbij men 2 diploma’s kan halen, SpH-1 en SpH-2.

Nationaal en internationaal worden africhtingswedstrijden georganiseerd. Geleiders kunnen zich daar, samen met hun hond, meten aan de prestaties van anderen.

Bij Kringgroep Eindhoven bepaalt de hoofdinstructeur en een andere instructeur of de geleider en zijn hond, na het behalen van het VZH-diploma, geschikt zijn de africhtingstrainingen te gaan volgen.. Aanschaffen voor de training: 1 mtr. Lijn, 2 balletjes, halsband met grove schakel. (attributen zijn in de kantine KGE te verkrijgen).

BEHENDIGHEID

Bij de behendigheid legt de hond een parcours met hindernissen af op aanwijzingen van de baas, die meeloopt. De manier waarop de hindernissen worden genomen is aan regels gebonden. Uiteindelijk gaat het erom een parcours zonder fouten en zo snel mogelijk af te leggen. Behendigheid is een hele leuke manier van samenwerken met je hond. Op een vrije, speelse manier wordt de aandacht van de hond steeds meer op de baas gericht, waardoor de onderlinge band wordt verstevigd en de gehoorzaamheid wordt vergroot.

De behendigheid voor honden is ontwikkeld in Engeland en in 1982 naar Nederland gebracht. In 1999 is Kringgroep Eindhoven begonnen met behendigheidstrainingen.

In de beginnersgroep worden de toestellen systematisch en op een veilige manier aangeleerd. Dit wordt langzaam uitgebouwd, totdat er een klein parcours gelopen kan worden.

Bij de gevorderden wordt hiermee doorgegaan, totdat er een volledig parcours (20 hindernissen) kan worden afgelegd. Er wordt aandacht besteed aan hoe een parcours (dat nooit hetzelfde is) het beste gelopen kan worden. Dan is het punt bereikt, waarop men kan deelnemen aan wedstrijden. Landelijk worden ieder jaar door verschillende kringgroepen in het land meerdere wedstrijden georganiseerd, soms ook met een internationaal karakter.  Er wordt landelijk jaarlijks gestreden voor het individueel kampioenschap, het kringgroepkampioenschap en soms – in internationaal verband – het landelijk kampioenschap.

Als eis stelt Kringroep Eindhoven dat de hond minimaal 12 maanden oud is, goed gezond en dat hij een goede conditie heeft. Ook moet hij, dit ter beoordeling van de instructeur, voldoende gehoorzaam zijn.