Training Africhting

**********introductietekst is afkomstig van landelijke VDH website*********

Goede opvoeding
Welke activiteit u met uw hond ook gaat ondernemen, eerst zal uw hond goed opgevoed moeten zijn. Tijdens het eerste levensjaar van uw hond bent u constant met opvoeding bezig. Hij moet leren niet te trekken aan de lijn, te gaan zitten of liggen als u dat zegt, te komen als u roept, enz. Uw hond moet het niet vreemd vinden als hij door u of een vreemde betast wordt en hij mag niet protesteren als u z’n gebit wil laten zien, b.v. aan de keurmeester of aan de dierenarts. In het eerste jaar bouwt u een goede relatie met uw hond op, o.a. door veel met hem te spelen; niet vrijblijvend, maar op de manier die u aangeeft. Vooral in de socialisatieperiode – maar ook daarna – zal uw hond aan vreemde omstandigheden, geluiden e.d. moeten wennen. Bovendien moet u hond leren goed om te gaan met andere mensen en honden, hij mag zich niet overdreven angstig of agressief gedragen.

Cursus
Veel van deze dingen leert u de hond dagelijks thuis of tijdens de wandeling die u met hem maakt aan. Voor het contact met andere mensen en honden is het prettig om een cursus te volgen. Tegenwoordig zijn er veel verenigingen die zogenaamde ‘opvoedingscursussen’ aanbieden. Baas en hond worden daar begeleid bij het aanleren van een aantal basiscommando’s. Ze leren hoe ze ongewenst gedrag kunnen voorkomen en hoe gewenst gedrag aangeleerd kan worden. Dat betekent dat er aandacht is voor het niet achter trimmers of fietsers aanrennen, het rustig ondergaan van een borstelbeurt, het leren ingeven van een pil, het niet lelijk doen tegen andere honden, het wachten bij de stoeprand, het niet opspringen tegen de visite, enz. Tijdens een opvoedings- of puppycursus worden geen trainingsoefeningen zoals volgen, aan voet komen, vooruitsturen e.d. geleerd.
Nadat de pup goed is opgevoed en uitgegroeid is tot een volwassen hond kunt u er voor kiezen een verdere opleiding met uw hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan er opleidingen op verschillende terreinen.

De basisprincipes van de opvoeding zijn: Beloon goed gedrag, negeer ongewenst gedrag
Nadat de pup goed is opgevoed en uitgegroeid is tot een volwassen hond kun je ervoor kiezen een verdere opleiding met je hond te gaan volgen. Binnen de VDH bestaan er opleidingen op verschillende terreinen.

Examens
Om aan examens, wedstrijden en kampioenschappen van de VDH te kunnen deelnemen, moet eerst het examen verkeerszekere hond (VZH) met goed gevolg afgelegd zijn. De minimum leeftijd voor dit examen bedraagt vijftien maanden. Er wordt gekeken naar de handelbaarheid van de hond in het moderne stadsverkeer, waarbij vooral het sociale gedrag van de hond belangrijk is. Het examen is verdeeld in twee stukken.
Het gehoorzaamheidsgedeelte wordt op het trainingsveld afgenomen. Slaagt men hiervoor dan kan men deelnemen aan het gedeelte dat op de openbare weg wordt afgenomen. Hier wordt het gedrag van de hond tegenover passerende voetgangers, achteropkomende fietsers, een voorbijlopende hond e.d. beoordeeld.

Africhtingsexamens
De VDH kent een aantal africhtingexamens:
IGP (verdedigingshond), SpH (speurhond) en G&G (gedrag en gehoorzaamheid). Binnen de IGP en SpH programma’s bestaan verschillende niveaus. In het VDH- examenreglement zijn de eisen en de richtlijnen van deze examens nauwkeurig omschreven.

Er worden in het IGP programma drie onderdelen onderscheiden; afdeling A (speuren), B (gehoorzaamheid) en C (pakwerk). Het G&G programma is een gehoorzaamheidprogramma dat iets afwijkt van het IGP programma, afdeling B.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de exacte inhoud van al deze programma’s, is het aan te bevelen een VDH-examenreglement aan te schaffen.

Deelcertificaten
Ook is het mogelijk om deelcertificaten te behalen. Dit zijn examenvormen waarbij men examen af kan leggen in één of meer onderdelen van het IGP examenprogramma. Als je hond goed is in het speuren, maar nog niet helemaal klaar is voor het onderdeel gehoorzaamheid en/of manwerk, kun je op dit onderdeel alvast examen doen. Om voor een IGP diploma in aanmerking te komen moet je echter alle drie de onderdelen, speuren, appel en manwerk op één dag afwerken. Het deelcertificaat kan je echter een stimulans geven om door te gaan.