HET LIDMAATSCHAP

Als u belangstelling heeft, kunt u geheel vrijblijvend 2x meetrainen op zaterdagochtend om kennis te maken met de vereniging en haar manier van werken. Bij de derde keer meetrainen moet u bijgaand inschrijfformulier ingevuld inleveren bij één van de bestuursleden of bij uw instructeur.

Bent u niet eerder lid geweest van een VDH-Kringgroep, dan kunt een basistraining gaan volgen. Ervaren africhters worden ingedeeld in overleg met de instructeurs.

Tegelijkertijd met het inleveren van het inschrijfformulier betaalt u contant 25 Euro inschrijfgeld en 35 euro voor de eerste drie maanden. Uw aspirant-lidmaatschap gaat in, waarbij uw naam en woonplaats geplaatst wordt op een zgn. ballotagelijst in de kantine van de kringgroep. Gedurende dit aspirant-lidmaatschap bent u volwaardig lid van de kringgroep. Dit aspirant-lidmaatschap duurt tot de 1e van de maand waarin u zich aanmeldt + 3 maanden en tijdens deze periode kan zowel uzelf als Kringgroep Eindhoven besluiten uw aspirant lidmaatschap niet om te zetten in een gewoon lidmaatschap. Wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt, dan wordt u na deze periode aangenomen als lid van de KGE.

Van de kringgroep krijgt u een bevestiging van uw lidmaatschap, een rekening voor het betalen van uw contributie, en een ledenlijst. Wilt u de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van KGE ontvangen, dan dient u dat bij het bestuur kenbaar te maken.

De contributie bedraagt 130 euro per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van januari t/m december. In het eerste jaar betaalt u, zoals hierboven aangegeven, 60 euro bij inschrijving en daarna 10 euro per maand voor de resterende maanden waarin u gewoon lid bent geworden. Opzegging van het lidmaatschap (voor het volgende jaar) kan alleen

schriftelijk in het lopende kalenderjaar. Bij opzegging in de loop van een jaar, dient de verschuldigde contributie van dat jaar volledig te worden voldaan.

Door de VDH is als voorwaarde gesteld, dat de leden van een kringgroep lid moeten zijn van de VDH.

Op de website www.vdh.nl kunt u zich aanmelden als VDH-lid. Ieder VDH-lid ontvangt het maandblad “De Duitse Herder”, waarin informatie over de VDH, kringgroepen en evenementen wordt verstrekt. Ook hier bent u verplicht tot het betalen van contributie en inschrijfgeld.

Examens: IGP 1,2,3 VZH SPEURHOND EN UITHOUDINGSVERMOGEN.

Meenemen:

* Rashonden logboek

* Rashonden Stamboom

* Lidmaatschap VDH

U kunt hier beneden onze AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP downloaden of uitprintten.

Download the PDF file .